Snář pro zábavu a k zamyšlení

SNÁŘ od  A do N

Prvním krokem analýzy snů je pokus chápat je doslovně. Teprve pokud toto vyprávění nedává smysl, snažíme se chopit nabízeného vodítka v podobě nejrozšířenějších významů základních snových symbolů. Připomínáme, že každý symbol může mít několik významu. Musíme brát v úvahu i momentální psychický a emoční stav snícího
 
A
Agrese - ve snu je prostředkem pro vymýcení agrese, proto se tak často ve snech objevují nepřátelské osoby
Alkohol pít – prudké a nečekané konflikty v okolí
Anděl – šťastné vyřešení osobních problémů
Automobil – podle Freuda je symbol sexuální agrese. Časté sny o autech upozorňují na nedostatek sebedůvěry a schopnosti se prosadit
 
B
Babička – rodinná událost, obnovení či posílení širších rodinných vazeb
Balení – příprava na něco nového, potřeba utéci od každodenních starostí, touha po prožití svátku
Balíček - neočekávaná radost (např. nová příležitost nebo práce). Posílat balíček znamená lásku, dostávat - péče našich nejbližších, někdy až přehnaná. Barvy - barvit nebo barvu odstraňovat znamená použití psychologické obrany vytěsňováním nepříjemné informace do nevědomí.
Bažina - obavy z budoucna.
Bedna, koš - zakázaná znalost, odhalení tajemství nebo překvapení.
Běh - usilovná snaha o dosažení cíle. důležitá práce, možnost povýšení.
Berle - potřeba pomoci.
Bláto - symbol nového života a stvoření, snaha o čistotu a pečlivost.
Blesk - může mít význam jak negativní (obavy z budoucnosti, strach), tak i pozitivní (inspirace, poznání).
Bloudění - duševní tíseň, beznaděj.
Bota - pozitivní znamení, pokud netlačí. Když jsou boty malé, znamená to vnější překážky, touhu po svobodě.
Buben - touha strhnout na sebe pozornost, ale zároveň sen s údery bubnů často znamená přiblížení se vážného psychického onemocnění. Opakovaný sen s bubnem vyžaduje návštěvu u odborníka.
 
C
Cela - silný pocit osamocení a opuštěnosti.
Cesta a cestování -změna životních postojů, osobní růst, potřeba pokroků v životě. Může symbolizovat snahu někomu uniknout.
 
Č
Čert, ďábel - signalizuje pocit viny, vnitřní souboj s morálkou.
Člun - upozornění na blízkost smrti nebo na nebezpečí v mileneckém vztahu. Bárka života má člověka převézt na břeh, na kterém začíná nová životní etapa.
 
D
Dary - dávat znamená přání přinášet oběti, pomáhat, někdy i v dotěrné, pro okolí nepříjemné formě. Dostávat dary znamená oblíbenost, ale také i nevítané rady.
Dětství - obnova a znovuzrození.
Dítě - symbol opravdovosti, protiklad do sebe zahleděného a ambiciózního ega.
Domov - touha po bezpečí.
Dopis - nová příležitost nebo úkol, poselství z nevědomí.
Dovolená - potřeba snížit napětí a utéci od starostí každodenního života.
Dravé zvíře - sen s léčivým účinkem, protože odbourává agresivitu.
Drogy -potřeba řešení problémů, hledání všeléku. Podvědomí však zároveň varuje, že pomocí drog nelze vyřešit žádný problém.
Duha - sjednocení vyhrocených protikladů.
Dům -symbol vlastního těla nebo osobnosti snícího, který odhaluje případné problémy či zdravotní potíže. Jednotlivé části domu odpovídají příslušným orgánům či duševním pochodům. Podle Freuda je dům ženským symbolem.
Dýka - oblíbený freudovský symbol mužského pohlavního údu, může signalizovat sklony k sadomasochismu. .
 
E
Elektřina - nejčastěji znamená erotické vzrušení, orgasmus.
 
F
Fotografie, kamera - snaha zachytit minulost, zachovat vztah, idealizace minulosti.
 
H
Had - Egypťané věřili, že člověk, jemuž se zdálo o hadovi, bude mít vždycky dost jídla. Tento sen může znamenat i sexuální neuspokojení. Podle C. G. Junga je had představitelem životní energie, duševních        sil, které mohou být pro.spícího nebezpečné i prospěšné.
Harém - potřeba osvěžit sexuální každodennost.
Hodiny - symbol lidského srdce, emočního života.
Hlad - touha po životní energii.
Hmyz - strach, odpor.
Homosexualita - může znamenat latentní bisexuální sklony.
Hory - překážky na životní pouti.
Houští - uzavírání se před světem,       
Hra - práce, zaměstnání, potřeba bezstarostnosti a útěku od každodenních starostí. Potřeba intenzivnějšího života, užšího citového kontaktu s nejbližšími. Podle starých snářů varují karetní hry před hazardem nebo jiným nebezpečím.
Hračky - pohodlí, bezpečí, ochromující citová vazba.
Hrad - potřeba se bránit nepřátelskému vlivu, pocit ohrožení.
Hřbitov - podle antických snářů smutek nad minulými láskami.
 
Ch
Chlad - upozornění na blížící se zdravotní potíže.
Chléb - pokrm života, který symbolizuje potravu pro ducha. Všechny důležité hodnoty života se nám ve snu kladou do rukou v podobě chleba.
Chodba -cesta z úzkosti k neznámému cíli.
 
J
Jablko - ovoce poznání a hříchu, symbolizuje nadzemské radosti.
Jeskyně - symbol mateřství, slib lásky. Temná jeskyně - strach z neznáma, bezradnost. Výraz hledání smyslu života v hloubce nevědomí.
Jídlo, vaření - snaha převést zatajovanou pravdu do přijatelnější podoby, rovněž chybějící duchovní strava.
Jídlo, nedostatek - nedostatek péče, pocit zanedbávání, nenaplněná sexuální touha, pocit viny.
Jídlo, přejídání - smyslnost, krátkozraké chování.
 
K
Kabát, plášť - ohřeje a ukryje člověka před vlastními problémy.
Kalhotky - erotický fetiš.
Kino, divadlo, cirkus - úloha diváka znamená vazbu na iluzi a nenaplněné touhy.
Klec - úzkost, komplexy méněcennosti.
Klenoty - kladné vlastnosti, archetyp božské moudrosti, ale někdy i symbol marnivosti.
Klíče - tajemství, k němuž hledáme klíč v běžném životě.
Knoflík - rozchod hrozící v nejbližší době.
Kočka - zastupuje touhu po svobodě a přirozenosti, ženský symbol.
Kojení - infantilita.
Kolotoč - životní otřes v brzké budoucnosti.
Kostel - hledání klidu a vnitřní vyrovnanosti.
Koupel - přítomnost myšlenek nebo skutků, za které se stydíme. Starověké snáře připisují koupeli náboženský význam, symbolizující očistu.
Kouř - nebezpečná životní situace.
Krádež - duševní bolest.
Krev - ztráta, oběť, symbol životní síly.
Knihy - moudrost, svědectví o vlastním životě, ženský symbol.
Křest - očista,  nový začátek a nové povinnosti.
Křoví - snaha se ukrýt, zatajit něco před ostatními či před vlastním vědomím.
Květiny - pozitivní symbol radosti ze života, krásy a zdraví.
 
L
Lano - touha žít ve spokojené rodině.
Lebka, smrtka - upozornění na konec důležité životní etapy (např. stehování, záruk manželství).
Les - symbol světa, cesta do džungle života. Zosobnění primitivní, ale i nebezpečné části naší bytosti.
Letadlo - touha se zbavit nějakých obtíží, nebezpečí.
Létání - pokud je bez pomoci, odhaluje pocit nesmrtelnosti duše a odpoutání se od časoprostorových omezení. U mužů má často erotický význam.
Lev - podle Artemidóra z Efesu je symbolem moci, pokud je k nám přátelský, je to dobré znamení. Proměna ve lva může znamenat narození syna.
Líčení - snaha utajit svoji slabost.
Listonoš - obrat k novému, splnění předtuchy.
Loučení - brzká změna v životě.
 
M
Malování - hledání vlastního výrazu.
Maska, herec - archetyp persony, masky, kterou si nasazujeme před vnějším světem, komplex méněcennosti.
Masturbace, sebeukájení - projev sebelásky nebo pocitů viny.
Matka - vyjádření vztahu sílícího k vlastní matce, rovněž archetyp matky jako symbol bezpečí, prvopočátku a intuice.
Měsíc - symbol ženství, často představující buď matku nebo (u mužů) tajemnou neznámou ženu.
Míč - psychická energie v pohybu.
Mléko - duševní strava.
Mlha - překážky a zábrany, které brání v jasném výhledu.
Moč - sadomasochistické sexuální sklony.
Modlitba - pomoc hledající nevědomí.
Moře - výprava k novým břehům.
Mušle - symbol nevědomí, překročení hranic lineárního času.
Muž (neznámý, mladý) - potřeba vnitřně se sjednotit s Animem, mužským prvkem ženské duše.
 
N
Nádraží - mezník v životě, touha odpoutat se od dosavadního života a začít něco nového.
Nahota - ambivalentní symbol, autentické Já snícího, zranitelnost a ztráta společenské masky (persony), osvobození od studu, touha po tělesných radovánkách nebo otevřenosti v mezilidských vztazích.
Nákupy - tajná přání.
Násilí, oběť – upozornění na přicházející ohrožení zvenčí – finanční situace, zdraví, partnerského vztahu. Násilí proti rodičům - touha zbavit se autority.
Nemocnice, pobyt - strach ze ztráty kontroly nad vlastním tělem.
Nevěstinec – pro muže znamená nedostatek sebedůvěry v manželském nebo mileneckém vztahu.
Noc - znamená nevědomí, tajemné touhy duše.
Nosorožec - symbol síly, vitality, mužnosti.
Ňadra - symbol ženství a mateřství.     

Online Poradna

Zeptejte se odborníka
v on-line poradně.

Vybrané články

Odběr novinek